Do tej pory zebraliśmy:
z kwoty 55 000 zł
35 684 zł
Biografia największego myśliciela ekonomicznego XX w.
Możesz mieć swój udział w wydaniu tego dzieła!
KLIKNIJ I WESPRZYJ
lub przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej i poznać korzyści jakie możesz otrzymać.
Oto dzieło, które będzie budzić podziw przez lata. Jörg Guido Hülsmann w swojej pracy dokonał niemal niemożliwego.

Jego monumentalne dzieło jest wynikiem dziesięciu lat przeczesywania archiwów w pięciu krajach oraz bezpośredniego dostępu do obszernych prac Misesa oraz jego współpracowników.

Wykorzystując swoje zdolności lingwistyczne, Jörg Guido Hülsmann (posługujący się płynnie czterema językami obcymi) mógł dotrzeć do wielu źródeł, dzięki czemu bezbłędnie oddaje intelektualną spuściznę Ludwiga von Misesa.

I choć książka jest ogromna, czyta się ją bardzo szybko – niczym świetną powieść.
Arcydzieło! Jego zawartość i zakres przewyższają wszelkie biografie ekonomiczne.
prof. Jesús Huerta de Soto
Kliknij i wesprzyj wydanie pierwszego tomu biografii największego myśliciela ekonomicznego XX wieku!

Niezwykły warsztat autora

Hülsmann łączy w sobie kilka cech, które są niezbędne, by rzetelnie i kompleksowo opisać życie i dorobek Ludwiga von Misesa. Po pierwsze, sam jest świetnym ekonomistą: potrafi dostrzegać niuanse myśli opisywanej postaci.

Po drugie, jest poliglotą, dzięki czemu mógł przebadać pisma Misesa z różnych stadiów jego twórczości.

Po trzecie, Hülsmann jest niezwykle pracowitym i skrupulatnym historykiem. Pisząc tę biografię wykorzystał bogaty zasób źródłowy, by odkryć wiele nieznanych wątków w życiu Misesa i lepiej zrozumieć decyzje, które podejmował austriacki ekonomista.

Dzieło uniwersalne

To znacznie więcej niż biografia wielkiego austriackiego ekonomisty. Jest to monumentalne dzieło, które śledzi życie Ludwiga von Misesa i ewolucję jego myśli ekonomicznej oraz umieszcza ją we właściwym kontekście historycznym i kulturowym. Niezwykle bogaty zasób źródłowy sprawia, że publikacja ta idealnie nadaje się dla osób, które dopiero wkraczają w świat nauk ekonomicznych, jak i dla pasjonatów szkoły austriackiej. Nawet osoby uważające się za ekspertów od myśli Misesa znajdą w tej publikacji wiele niezwykle ciekawych faktów.
Autor nie tylko wykazał się ogromną erudycją, ale ze znakomitą lekkością zdołał zintegrować ze sobą wątki osobiste życia Misesa z tłem historycznym oraz jego wybitnymi osiągnięciami teoretycznymi.
Mateusz Machaj

Biografia Misesa jest na tyle obszerna, że chcemy ją opublikować w dwóch tomach.

Twoje wsparcie to dar dla przyszłych pokoleń

Twoje finansowe zaangażowanie to jedyna szansa na wydanie tej książki – nie sięgamy bowiem po publiczny pieniądz. Robimy to, czego chciałby dziś Mises – aby jego myśl, dzięki aktywności świadomych, wolnych ludzi, trafiała do obecnych lub przyszłych ekonomistów, przedsiębiorców, polityków a także wszystkich tych, którym obcy jest socjalistyczny porządek świata. To sprawa, w którą warto się zaangażować!

Zbiórka zakończona!


Zapraszamy na mises.pl oraz do wspierania kolejnych naszych akcji!

Sprawdź, jakie korzyści czekają na naszych Darczyńców

Dla najbardziej hojnych Przyjaciół przygotowalismy prestiżowe podziękowania i prezenty.
dowolna kwota: każde wsparcie ma znaczenie, a nawet najmniejsza kwota przybliża nas do celu. Otrzymasz mailem list dziękczynny od dra hab. Mateusza Machaja - Fundatora Instytutu Misesa.
od 50 zł: otrzymasz w prezencie pierwszy tom biografii Misesa w formacie e-booka. Poinformujemy także o Twoim wsparciu na naszym FB oraz na stronie www.
od 100 zł:  otrzymasz w prezencie pierwszy tom biografii Misesa w tradycyjnej wersji, zanim trafi ona do publicznej sprzedaży. Prześlemy Ci też e-booka, a także poinformujemy o Twoim wsparciu na naszym FB oraz na stronie www.
POZOSTAŁO
0/50
od 200 zł: Twoje imię i nazwisko pojawi się na początku książki Ludwig von Mises, tom I. Książka trafi do Ciebie w formie tradycyjnej i jako e-book. Poinformujemy także o Twoim wsparciu na naszym FB oraz na stronie www.
POZOSTAŁO
14/20
od 1500 zł: Twoje imię i nazwisko zostanie zapisane większą czcionką i pojawi się na początku pierwszego tomu biografii Misesa. Książka trafi do Ciebie w formie tradycyjnej i jako e-book. Poinformujemy także o Twoim wsparciu na naszym FB oraz na stronie www.
POZOSTAŁO
1/2
od 10 000 zł: przysługuje Ci tytuł Głównego Mecenasa Książki. Twoje imię i nazwisko zostanie zapisane największą czcionką na początku książki Ludwig von Mises, tom I. Książka trafi do Ciebie w formie tradycyjnej i jako e-book. Poinformujemy także o Twoim wsparciu na naszym FB oraz na stronie www. Autor książki wpisze Ci także osobistą dedykację.
UWAGA! Progi dla wspierających kwotą powyżej 200 złotych mają ograniczone limity. Ich liczba topnieje z każdym dniem, co obrazują powyższe liczniki.
Nie czekaj - skorzystaj z powyższego formularza i wesprzyj naszą akcję!
autor
Jörg Guido Hülsmann to niemiecki ekonomista zajmujący się głównie kwestiami z dziedziny pieniądza, bankowości, polityki monetarnej i rynków finansowych. Wykłada ekonomię na Uniwersytecie w Angers we Francji. Jest autorem kilku książek, przetłumaczonej i wydanej przez Instytut Misesa „Etyki produkcji pieniądza”, „Ordnung und Anarchie” oraz przede wszystkim monumentalnej biografii Ludwiga von Misesa. Prof. Hülsmann przetłumaczył kilka ważnych dzieł ekonomicznych na język niemiecki. Jest także autorem wielu artykułów, które ukazały się w Quarterly Journal of Austrian Economics”, „The Independent Review”, „Procesos de Mercado” czy „The Journal of Markets and Morality”.

MOŻESZ TEŻ WESPRZEĆ NAS ZA POMOCĄ:

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
Pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
VWBank direct: 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001

W walucie euro:
Bank Zachodni WBK S.A.
IBAN: PL 97 1090 2516 0000 0001 3536 6630
Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Z kont zagranicznych w innych walutach:
Bank Zachodni WBK S.A.
IBAN: PL 35 1500 1777 1217 7010 9404 0000
SWIFT/BIC: WBKPPLPP
Kliknij, aby przekazać darowiznę


Nr naszego portfela: 1HYBeWsKrzgiQ5ttLwADEfwARBswxUuZ9h

Kod QR

QRCode

Więcej o bitcoin
BTC nie jest pieniądzem (ani pieniądzem elektronicznym) na gruncie prawa polskiego. Jedyną możliwością jest traktowanie BTC jako towar, albo też jako usługę informatyczną.

Darowizna w BTC na rzecz Instytutu Misesa jest dopuszczalna; przedmiotem darowizny mogą być bowiem wszelkie prawa majątkowe, a nawet prawa niemajątkowe, jeżeli mają wartość dla stron umowy darowizny. Darowizną nie jest sama suma pieniężna, a prawo własności do zapisów elektronicznych, które traktuje sę jako towar, ewentualnie – usługę. Wartością towaru jakim jest BTC będzie jego wartość na giełdzie BTC. BTC jest wymieniany przez Instytut Misesa na PLN na giełdzie BTC i przekazywany na oficjalne konto bankowe Instytutu Misesa. Zaksięgowane środki w PLN są wykazywane jako darowizna w sprawozdaniach dla urzędów państwowych.

Instytut Misesa posiada zweryfikowane konto oraz wdrożone procedury wewnętrzne dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu (50-224), przy pl. Strzeleckim 20 (administrator danych – dalej jako „Fundacja”), w następujących celach: a) w celu zarejestrowania wpłaty i wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty i wykonanie zamówienia. Fundacja jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy pl. Strzeleckim 20, 50-224 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Fundację w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak oferty kupna i sprzedaży usług lub towarów, promocje, obniżki cen. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.

Copyright 2019 by
Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa