Zbiórka zakończona!


Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy na mises.pl oraz do wspierania kolejnych naszych akcji!
Pomóż nam rozesłać najważniejszym osobom w państwie dwie niezwykle ważne publikacje! Dzięki Twojemu wsparciu na biurkach wszystkich osób decydujących o systemie prawnym i przyszłości gospodarki Polski mogą znaleźć się:
  • znakomita książka Henry’ego Hazlitta
    Ekonomia w jednej lekcji
  • specjalny raport
    Dziesięć rynkowych rozwiązań, które wyprowadzą Polskę z kryzysu

Patroni akcji:

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy, by przynajmniej część osób sprawujących władzę w naszym kraju zaczęła dostrzegać odległe skutki swoich decyzji. Chcemy, by osoby odpowiedzialne za stanowienia prawa miały świadomość, że oprócz tego co widać, jest też to czego nie widać - czyli poważne gospodarcze oraz społeczne konsekwencje interwencjonizmu, wysokich, skomplikowanych podatków i rozdawnictwa…

Do akcji EKONOMIA+ dobraliśmy specjalny pakiet, wiedząc, że ekonomię można najszybciej zrozumieć, analizując błędy i podając konkretne przykłady. Oto zalety tej formy akcji:

  • Prostota i jasny przekaz – treści nie są przygniatające objętościowo i terminologicznie
  • Łączymy możliwość zrozumienia zjawisk ekonomicznych z konkretnymi propozycjami reformy
  • Nasze idee dotrą do wielu osób, które nigdy nie słyszały o austriackiej szkole ekonomii

Ekonomia w jednej lekcji

Wybraliśmy właśnie tę książkę, ponieważ jest odpowiednia i zrozumiała dla wszystkich. Prezentuje aż 25 różnych zagadnień. Jej wartość potwierdza popularność, jaką uzyskała - to światowy bestseller. Wydanie Instytutu Misesa ma w swoich domach już ponad 12 000 osób!

Nie znam żadnej innej książki wydanej w XX wieku, z której inteligentny laik mógłby nauczyć się tak wiele i tak szybko o podstawowych prawdach ekonomicznych
- Friedrich August von Hayek

Ta książka jest piękna. Pokazuje jak zgrabnym słowem i lekkim piórem można wprowadzić czytelnika w poznanie najbardziej zagadkowej rzeczy w naszym wszechświecie – cywilizacji ludzkiej.
- Mateusz Machaj

Dziesięć rynkowych rozwiązań, które wyprowadzą Polskę z kryzysu

Instytut Misesa postanowił opracować 10 wskazówek, jak konkretnie polepszyć sytuację gospodarczą naszego kraju - zwłaszcza w obliczu kryzysu. Pomysły te dotyczą takich ważnych dziedzin, jak system emerytalny, ochrona zdrowia czy podatki. Mamy nadzieję, że przynajmniej niektóre z tych pomysłów wejdą do debaty publicznej.
Wyślij politykowi wolnościowy PREZENT+
Ekonomia+ powinna trafić do jak największej liczby polityków, urzędników i działaczy samorządowych. Od wyniku zbiórki zależy, do kogo będziemy mogli wysłać wolnorynkową paczkę.
25 000 zł - wyślemy Ekonomię+ wszystkim parlamentarzystom w Polsce.

35 000 zł - nasze paczki dodatkowo trafią do prezydenta, ministrów i wiceministrów, europosłów, wojewodów, zarządu NBP i członków RPP.

120 000 zł - docieramy do wszystkich przedstawicieli władzy wykonawczej samorządów na poziomie gminy: wójtów, burmistrzów i prezydentów.

wsparcie dowolną kwotą – dorzucasz się do zbiórki, dostajesz mailowe podziękowanie.
wymieniamy Cię w publicznych podziękowaniach na stronie i fanpage’u na Facebooku
fundujesz wysyłkę książki dla jednego polityka. Należy Ci się ebook Ekonomia w jednej lekcji z okolicznościową przedmową.
Ekonomia+ trafia do dwóch polityków, a do Ciebie wysyłamy książkę w twardej oprawie i specjalny list z podziękowaniami.
dzięki Tobie aż pięciu polityków dowie się czegoś o ekonomii! Masz możliwość wskazania jednego, którego poinformujemy, że to właśnie Ty ufundowałeś paczkę.
rozumiesz, jak ważne jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i poważnie angażujesz się w Ekonomię+. Dajemy Ci możliwość zgłoszenia sugestii dotyczących zaproponowanych w raporcie reform.
Każdy próg zawiera nagrody z niższych progów!
Kliknij i weź udział!
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu (50-224), przy pl. Strzeleckim 20 (administrator danych – dalej jako „Fundacja”), w następujących celach: a) w celu zarejestrowania wpłaty i wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty i wykonanie zamówienia. Fundacja jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy pl. Strzeleckim 20, 50-224 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Fundację w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak oferty kupna i sprzedaży usług lub towarów, promocje, obniżki cen. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.

Copyright 2020 by
Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa